> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี )เทศบาลพลับพลานารายณ์จันทบุรีเตรียมเดินหน้าโครงการพัฒนาเมือง

วันที่ 31 ต.ค. 2556 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

เทศบาลพลับพลานารายณ์จันทบุรีเตรียมเดินหน้าโครงการพัฒนาเมือง

            เทศบาลพลับพลานารายณ์จังหวัดจันทบุรีเตรียมเดินหน้าสาธารณูปโภคพื้นฐานสอดคล้องโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

            นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดทำโครงการพัฒนาเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ในส่วนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้มีการประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่ถึงความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนเมือง โดยผลการทำประชาพิจารณ์พบว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาลพลับพลานารายณ์มีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการขยายถนนเส้นทางเข้าตัวเมืองจันทบุรีตั้งแต่แยกสุขุมวิทบริเวณปั้มศักดิ์ชัยไปถึงสี่แยกวัดไผ่ล้อม เพิ่มช่องทางการจราจรเป็นถนน 4 เลนรองรับการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีและแก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาเมืองและมีการเตรียมพร้อมขยายถนนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภายหลังโครงการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการใช้เส้นทางเชื่อมต่อถนนสายอื่น ๆ ลดความแออัดของการจราจร แก้ปัญหารถติดขัดช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ลดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ ที่มีความได้เปรียบเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองติดถนนสุขุมวิทเส้นทางสายหลักของภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าโครงการขยายถนนตามโครงการพัฒนาเมือง ของเทศบาลพลับพลานารายณ์จะแล้วเสร็จภายในปี 2558 รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     

***********************

จรัล บรรยงคเสนา /ภาพ/ข่าว ( 31 ต.ค.56 )                 ธเนศ   เธียรนันทน์/ตรวจข่าว

จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน