ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

วันที่ 15 พ.ย. 2556 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

            จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2557 โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเขาคิชฌกูฏเป็นผู้ดำเนินการ

            บ่ายวันนี้ ( 15 พ.ย.56 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏ ประจำปี 2557 โดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม มีคณะสงฆ์อำเภอเขาคิชฌกูฏ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งปีนี้ งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ หรือพระบาทพลวง จังหวัดจันทบุรีที่กำหนดเปิดให้ประชาชนขึ้นนมัสการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2557 รวม 60 วัน กำหนดพิธีบวงสรวงปิดป่าเปิดเขาวันพุธที่ 29 มกราคม 2557

            ในช่วงก่อนการประชุมชาวบ้านจากอำเภอเขาคิชฌกูฏกว่า 100 คนได้เดินทางมาชูป้ายเรียกร้องให้การจัดงานปีนี้วัดกระทิงเป็นเจ้าภาพการจัดงานเหมือนสมัยที่ท่านพ่อเขียน ยังมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งขอเข้าสังเกตการณ์การประชุม แต่เนื่องจากเป็นเรื่องภายในที่ต้องหารืออย่างรอบคอบ ละเอียดอ่อนทางจังหวัดจึงขอให้ชาวบ้านที่มาร่วมสังเกตการณ์รอฟังผลการประชุมด้านหน้าห้องประชุมแทนและมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าสังเกตการณ์  ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดจันทบุรี อนุญาตให้จังหวัดจันทบุรีเข้าจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง  แต่เนื่องจากมีส่วนที่ร้องขอเข้าบริหารจัดการ 2 ส่วน คือคณะสงฆ์ และวัดกระทิง ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมมีมติในการดำเนินการปีนี้ ให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประทับใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพุทธศาสนา โปร่งใส ยุติธรรม และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทศกาล

************************

จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 15  พ.ย. 56 )    ธเนศ  เธียรนันทน์/ตรวจข่าว

 

จำนวนคนอ่าน 242 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(ส.ปชส.ชลบุรี)จังหวัดชลบุรี จัดการประชุม แต่งตั้งคณะทำงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ (28/07/2557)
ก.เกษตร จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (28/07/2557)
  สวท.ตราด//ชาวตราดร่วมเจริญพระพุทธมนต์ฯเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 (28/07/2557)
  (ส.ปชส.ระยอง)จังหวัดระยองจัดเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 (27/07/2557)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (27/07/2557 10:50:31)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรีจัดพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป คืนความสุข สร้างความสามัคคี ปรองดอง (27/07/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.