> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

วันที่ 15 พ.ย. 2556 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

            จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2557 โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเขาคิชฌกูฏเป็นผู้ดำเนินการ

            บ่ายวันนี้ ( 15 พ.ย.56 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏ ประจำปี 2557 โดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม มีคณะสงฆ์อำเภอเขาคิชฌกูฏ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งปีนี้ งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ หรือพระบาทพลวง จังหวัดจันทบุรีที่กำหนดเปิดให้ประชาชนขึ้นนมัสการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2557 รวม 60 วัน กำหนดพิธีบวงสรวงปิดป่าเปิดเขาวันพุธที่ 29 มกราคม 2557

            ในช่วงก่อนการประชุมชาวบ้านจากอำเภอเขาคิชฌกูฏกว่า 100 คนได้เดินทางมาชูป้ายเรียกร้องให้การจัดงานปีนี้วัดกระทิงเป็นเจ้าภาพการจัดงานเหมือนสมัยที่ท่านพ่อเขียน ยังมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งขอเข้าสังเกตการณ์การประชุม แต่เนื่องจากเป็นเรื่องภายในที่ต้องหารืออย่างรอบคอบ ละเอียดอ่อนทางจังหวัดจึงขอให้ชาวบ้านที่มาร่วมสังเกตการณ์รอฟังผลการประชุมด้านหน้าห้องประชุมแทนและมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าสังเกตการณ์  ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดจันทบุรี อนุญาตให้จังหวัดจันทบุรีเข้าจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง  แต่เนื่องจากมีส่วนที่ร้องขอเข้าบริหารจัดการ 2 ส่วน คือคณะสงฆ์ และวัดกระทิง ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมมีมติในการดำเนินการปีนี้ ให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประทับใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพุทธศาสนา โปร่งใส ยุติธรรม และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทศกาล

************************

จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 15  พ.ย. 56 )    ธเนศ  เธียรนันทน์/ตรวจข่าว

 

จำนวนคนอ่าน 266 คน จำนวนคนโหวต 0 คน