> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎณ์ อ.เมืองชลบุรี ออกบริการเชิงรุก ทำบัตรประชาชนเด็ก ให้กับนักเรียนในโรงเรียนธรรมวาทีกว่า 500 คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ 27 ก.ค. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ

นักเรียนโรงเรียนธรรมวาที ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 500 คน ต่างพร้อมใจกันเตรียมสูจิบัตร และทะเบียนบ้าน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อ.เมืองชลบุรี ที่วันนี้ ได้ออกมาให้บริการแบบเชิงรุก บริการทำบัตรประชาชนเด็ก ให้กับนักเรียนที่นี่เป็นแห่งแรก โดยนักเรียน ที่ทำบัตรประชาชนเด็ก บอกว่า รู้สึกดีใจ ที่ทางอำเภอเมืองชลบุรี ออกมาให้บริการทำบัตรประชาชนเด็กถึงโรงเรียน จึงไม่ต้องเดินทางไปไกล
          ขณะที่ อ. อนันต์ ทองดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวาที ก็บอกว่า การทำบัตรประชาชนเด็กถึงโรงเรียนในครั้งนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังเห็นว่า การทำบัตรประชาชนเด็ก มีข้อดีหลายอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิของเด็กต่างด้าว
         ด้านนางนฤมล แต้สกุล หัวหน้าฝ่ายทะเบียน อ.เมืองชลบุรี ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ปัจจุบัน อ.เมืองชลบุรี มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาทำบัตรประชาชนเด็กจำนวนมาก จนต้องเปิดให้บริการในวันเสาร์เพิ่มเติม และการออกให้บริการทำบัตรประชาชนเด็กเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งฝ่ายทะเบียน อ.เมืองชลบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ รวมไปถึงรถโมบายเคลื่อนที่ มาให้บริการกับเด็กนักเรียนถึงโรงเรียน ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ การทำบัตรประชาชนเด็ก ยังช่วยป้องกันการสวมสิทธิของเด็กต่างด้าว ส่วนผู้ปกครองท่านใด ที่ยังไม่ได้พาบุตรหลาน ที่มีอายุระหว่าง 7 – 14 ปี ไปทำบัตรประชาชนเด็ก ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 สามารถนำบุตรหลาน พร้อมเอกสารประจำตัว คือ สูจิบัตร และทะเบียนบ้านตัวจริง ไปขอทำบัตรประชาชนเด็กได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
จำนวนคนอ่าน 385 คน จำนวนคนโหวต 0 คน