> Share
ข่าวรับสมัคร
สวท.ตราด//โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง

วันที่ 26 ธ.ค. 2556 )
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง กำหนดเปิดรับสมัคร 17 ธันวาคม 2556-10 มกราคม .2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 2 กุมภาพันธ์ 2557 สอบข้อเขียน...
5 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลสอบข้อเขียน
10-11 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจร่างกาย
19 กุมภาพันธุ .พ.2557 สอบพละศึกษา (วิ่ง ว่ายน้ำ)
27 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
คุณสมบัติ ข้าราชการตำรวจ (ชาย-หญิง) -รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี -สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า -อายุไม่เกิน 25 ปี
บุคคลภายนอก (เพศหญิง) -สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า -อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร -ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. (ไลน์ ปภ.ตราด/สนธยา/ส่ง/ 26-12-56)
จำนวนคนอ่าน 339 คน จำนวนคนโหวต 0 คน