ข่าวภูมิภาคตะวันออก
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันที่ 4 ส.ค. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ

ที่ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลคลองตำหรุ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ประจำปี 2554 โดยมีนายธีระชัย ล้อวชิระวัฎฎ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน และให้บุคคลกรในองค์กรมีความสมัครสมานสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "จรรยาบรรณสำคัญไฉน”ให้กับบุคลากรของทางเทศบาลคลองตำหรุได้รับฟัง โดยโครงการดังกล่าวมีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จำนวน 130 คนเข้าร่วมรับฟังการอบรม
จำนวนคนอ่าน 1582 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.จันทบุรี)สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์จันทบุรีตาย 5 เจ็บ 41 (18/04/2557)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)เทศกาลสงกรานต์ 57 ยอดรวม 7 วันปากน้ำตาย 3 เจ็บ 2 (18/04/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้าง “อาคารพระปริยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา” และอาคารเมตตาธรรม (17/04/2557 19:11:54)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด แนะ อปท. สถานศึกษา ที่จัดทัศนศึกษาดูงาน ช่วงปิดภาคการศึกษา เลือกใช้บริการถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน (17/04/2557 19:11:03)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราดเชิญชวนข้าราชการประชาชนร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (17/04/2557 19:10:15)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด เชิญชวนประชาชนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ เข้ารับบริการจากโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (17/04/2557 19:09:19)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.