> Share
ข่าวประกวดราคา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง FIBROSCAN จำนวน 1 ฉบับ

วันที่ 4 ก.พ. 2557 )
ส.ปชส.ชลบุรี

สำนักงาน/กรม :โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง FIBROSCAN จำนวน 1 ฉบับ

ระยะเวลา : กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-10.50 น. ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

                      กำหนดการประกวดราคา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โทร (038)-320200 ต่อ 1169

                                                                     โทรสาร (038)-320200 ต่อ 2169

จำนวนคนอ่าน 132 คน จำนวนคนโหวต 0 คน