> Share
ข่าวประกวดราคา
ประกาศ มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง Computer จำนวน 1 รายการ

วันที่ 30 ส.ค. 2554 14:33:10 )
กมลวรรณ / ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรามีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง Computer center จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ หน่วยงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.rru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-517012 ในวันและเวลาราชการ
 
 
                                                                  *******************
จำนวนคนอ่าน 341 คน จำนวนคนโหวต 0 คน