> Share
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานสรรพกรพื้นที่ฉะเชิงเทรา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด

วันที่ 31 ส.ค. 2554 09:31:44 )
กมลวรรณ / ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
 
กรมสรรพากร โดย สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดและพนักงานดูแลสวนโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ -จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดอาคารและดูแลสวนสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อัตรา -จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จำนวน 10 สาขา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 200.- ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th/chachoengsao โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-512957, 514797-8
 
 
                                                  **********************************
จำนวนคนอ่าน 686 คน จำนวนคนโหวต 0 คน