> Share
ข่าวประกวดราคา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจันทบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

วันที่ 6 ก.ย. 2554 )
ส.ปชส.จันทบุรี

บ้านพักเด็กและครอบครัวจันทบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
 
            บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน และหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัวชนิดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
 
            กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 1 ถนนพระยาตรัง 2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 039 327 577 ในวันและเวลาราชการ
 
                                                          ***************************
จรัล บรรยงคเสนา/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 32 คน จำนวนคนโหวต 0 คน