> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการขับขี่รถดี มีวินัยสวมใส่หมวกกันน็อคมุ่งรณรงค์และสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์

วันที่ 14 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 716 คน)
สวรส สวรส รูปแก้ว ส.ปชส.ระยอง

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการขับขี่รถดี มีวินัยสวมใส่หมวกกันน็อคมุ่งรณรงค์และสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์


วันนี้(14 ก.ย.54) เวลา 13.30 น.ที่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่รถดี มีวินัยสวมใส่หมวกกันน็อค ซึ่ง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทสหตะวันออกมอเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลมงกุฎระยอง จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนคณะครูอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย โดยการเปิดไฟ และสวมใส่หมวกกันน็อค ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการณรงค์และตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยภายในโครงการได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการความปลอดภัยในการขับขี่ ขบวนรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ไปตามเส้นทางถนนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ....

วฐิต/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 717 คน จำนวนคนโหวต 0 คน