> Share
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ประมูลจ้างเหมาโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 881 คน)
สวท.จันทบุรี
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี  มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลเกาะขวาง ระมูลจ้างเหมาโครงการ  จำนวน ๓ โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลระดับอำเภอ อ.เมืองจันทบุรี  และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี    ตั้งแต่บัดนื้ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔  โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๙๔๕-๔๓๔๑, ๐-๓๙๔๕-๔๓๑๑ ต่อ ๒๗  ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 882 คน จำนวนคนโหวต 0 คน