สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันได้....โรคปอดบวม

วันที่ 12 ก.ย. 2557 )

โรคปอดบวม
 
          ปอดบวมหมายถึงภาวะปอดเกิดการอักเสบ เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดบริเวณเนื้อปอด หลอดลม ถุงลมต่างๆ และมีของเหลวในปอด ถุงลม และเยื่อหุ้มปอด
 
 
 
สาเหตุ
 
          เกิดจาดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสได้หลายชนิด ซึ่งในภาวะที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติอาจจะเกิดจาก เชื้อรา และ พยาธิ
 
 
 
การติดต่อ
          ติดต่อโดยการได้รับเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศจากการไอ หรือจามของผู้ป่วย บางรายอาจได้จากการกินน้ำแก้วเดียวกันหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกันกับผู้ป่วย
 
 
 
อาการ
          ผู้ป่วยปอดอักเสบมักจะมีไข้ บางรายอาจจะมีอาการน้ำมูกไหล ไอ จาม คัดจมูกนำมาก่อน บางรายอาจจะเริ่มด้วยไข้สูง หนาวสั่น หายใจหอบเหนื่อย อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกตำแหน่งที่เจ็บมักตรงกับบริเวณที่อักเสบ อาการไอ ในระยะแรกมีลักษณะไอแห้งๆ แต่ระยะต่อมาจะมีจำนวนเสมหะเพิ่มมากขึ้น เสมหะเหนียว หากภาวะปอดอักเสบมีอาการรุนแรง อาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลว จนเกิดภาวะขาดออกซิเจนหรือติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้
 
 
 
การป้องกันโรคปอดบวม
  • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวม
  • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
  • อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมลภาวะที่เป็นพิษ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ
  • รักษาร่ายกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง เช่น เย็นจัด ชื้นจัด
 
 
 
เรียบเรียง/เรวดี ยี่ล้า
งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี

อ้างอิงจาก
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
จำนวนคนอ่าน 2141 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.