> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.นครนายก) วันตำรวจจังหวัดนครนายก ทำบุญเลี้ยงพระเสริมสิริมงคลและมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันที่ 13 ต.ค. 2554 )
 

13 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จัดงานวันตำรวจจังหวัดนครนายก  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ , การบริจาคโลหิต , การทำบุญตักบาตร  ณ  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก  พร้อมแขกผู้มีเกียรติและข้าราชการตำรวจบำนาญ พิธีเป็นไปอย่างเรียบง่าย

ในช่วงเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2554 ในการ พลตำรวจตรี อุฬาร อเนกบุณย์  ผู้บังคับการตำรวจภธรจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการมอบทุนและให้โอวาทแก่บุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติในการมอบทุนครั้งนี้ ซึ่งทุนการศึกษามีตั้งแต่ชั้นประถมต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 257 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 280,500 บาท

ช่วงเวลา 10.00 น.  มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเป็นประธาน โดยมี นาย มงคล ไชยสิงห์ อัยการจังหวัดนครนายก , นาย สมหมาย วิเชียรฉันท์ ปลัดจังหวัดนครนายก , นางสาว อุไรวรรณ จันทวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก และแขกผู้มีเกียรติต่างๆ ร่วมพิธี ภายหลังเสร็จพิธีสงฆ์เป็นการับประทานอาหารร่วมกัน  นอกจากนี้เหล่าข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่หน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลจังหวัดนครนายกอีกด้วย  ซึ่งพิธีต่างๆ นั้นเป็นไปอย่างเรียบง่าย

เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวน กับกรมตำรวจภูธร เป็นกรมเดียวกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ และ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

 

 

จำนวนคนอ่าน 207 คน จำนวนคนโหวต 0 คน