> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.สระแก้ว)สถานการณ์น้ำจังหวัดสระแก้ว 19 ตุลาคม 2554

วันที่ 19 ต.ค. 2554 )
 
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2554 จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า ภาพรวมสถานการณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 อำเภออรัญประเทศ ระดับน้ำในคลองพรมโหด บริเวณสะพานบ้านท่าข้าม ระดับน้ำลดลงแต่รถจักรยานยนต์และรถยนต์เก๋ง ยังไม่สามารถข้ามได้ และเนื่องจากปริมาณน้ำในประเทศกัมพูชา มีจำนวนมากจึงทำให้ระบายไม่สะดวก และหากไม่มีฝนตกในพื้นที่และประเทศกัมพูชา ประมาณ 3 วัน ระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่จะหมดไปจากพื้นที่ สำหรับยอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยอดเงินบริจาค 473,372.09 บาท และยอดบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อเต๊นท์สนามช่วยเหลือผู้ประสบภัย 651,105 บาท ยอดจ่ายค่าเต็นท์ 493,000 บาท คงเหลือ 158,105 บาท อนึ่งทางจังหวัดยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ หรือ ท่านสามารถออกแรงประชาอาสาร่วมบรรจุสิ่งของลงถุงบริจาคได้ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ได้ทุกวัน .........................................
ณัฐพล ฉัตรพงศ์ไพบูลย์ ข่าว
19 ต.ค.54
จำนวนคนอ่าน 132 คน จำนวนคนโหวต 0 คน