> Share
asean >> ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์นครนายกเตรียมเข้าสู่เออีซี ประชุมผู้ประกอบการพร้อมแข่งขัน

วันที่ 9 ก.ย. 2558 )
 
พาณิชย์นครนายกเตรียมเข้าสู่เออีซี ประชุมผู้ประกอบการพร้อมแข่งขัน

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดนครนายก กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด ได้จัดประชุมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ขึ้นที่ห้องประชุมขุนด่านชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี พ.อ.เฉลิม เรืองทอง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดพร้อมกับการบรรยายพิเศษหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการกระทบในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลทางการค้า และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ เออีซี ตลอดจนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถทำการค้าภายในตลาดเออีซีได้อย่างจริงจังและมั่นคง

          ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลทางการค้า มีความรู้ในข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน หรือเออีซี รวมทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตลอดจนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดอาเซียน


******************

จำนวนคนอ่าน 192 คน จำนวนคนโหวต 0 คน