FONTSIZE
ข่าวประกวดราคา
( สวท.ระยอง) เทศบาลเมืองบ้านฉาง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์)

วันที่ 4 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 484 คน)

  เทศบาลเมืองบ้านฉาง  สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ในวงเงิน 1,323,800 บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน 15 วัน
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง  ถนนสุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ถึง 17 พ.ย. 54  สอบถาม 038695-233-6 ต่อ 102,139   ดู www.banchangcity.go.th
 
 อรวิภา  ข่าว
จำนวนคนอ่าน 485 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.จันทบุรี)ขบวนแห่กัณฑ์ลอย เทศมหาชาติ คืนความสุขชาวสวน (20/10/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ชาวจันทบุรีร่วมต้อนรับ ฮีโร่เหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ (20/10/2557)
  สวท.ตราด-ก.วัฒนธรรมร่วมกับคณะหุ่นสายเสมารวมรวบหุ่นไทยเพื่อจัดแสดงหอศิลป์เจ้าฟ้าและพร้อมชำระหุ่นเพื่อรวมรวบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (20/10/2557)
  (ส.ปชส.ตราด) สมเด็จพระวันรัต มอบทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยผู้ที่ต้องให้ความอนุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดตราด ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ (19/10/2557 16:09:07)
  (ส.ปชส.ตราด)บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด อัญเชิญาผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด (19/10/2557 16:08:01)
  (ส.ปชส.ตราด)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดสุวรรณมงคล อำเภอเมือง จังหวัดตราด (19/10/2557 16:06:33)
อ่านทั้งหมด     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.