FONTSIZE
ข่าวประกวดราคา
( สวท.ระยอง) เทศบาลเมืองบ้านฉาง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์)

วันที่ 4 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 498 คน)

  เทศบาลเมืองบ้านฉาง  สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ในวงเงิน 1,323,800 บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน 15 วัน
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง  ถนนสุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ถึง 17 พ.ย. 54  สอบถาม 038695-233-6 ต่อ 102,139   ดู www.banchangcity.go.th
 
 อรวิภา  ข่าว
จำนวนคนอ่าน 499 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(ส.ปชส.ชลบุรี)เทศบาลตำบลบางทราย จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (24/11/2557)
(ส.ปชส.ชลบุรี)กองทัพเรือ จัดการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 1 (24/11/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด เชิญชวนข้าราชการร่วมลงนาม “ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์” (24/11/2557 16:41:07)
  (ส.ปชส.ตราด)ททท.ตราด กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่น...สุดปลายฟ้าบูรพา Trat Cycling Feat 2014” ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (24/11/2557 16:40:11)
  (ส.ปชส.ตราด)ประมงจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งลงสู่ทะเล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (24/11/2557 16:39:22)
  (ส.ปชส.ตราด)เกษตรกรจังหวัดตราด เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจขอรับสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม (24/11/2557 16:38:14)
อ่านทั้งหมด     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.