FONTSIZE
ข่าวประกวดราคา
( สวท.ระยอง) เทศบาลเมืองบ้านฉาง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์)

วันที่ 4 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 421 คน)

  เทศบาลเมืองบ้านฉาง  สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ในวงเงิน 1,323,800 บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน 15 วัน
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง  ถนนสุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ถึง 17 พ.ย. 54  สอบถาม 038695-233-6 ต่อ 102,139   ดู www.banchangcity.go.th
 
 อรวิภา  ข่าว
จำนวนคนอ่าน 422 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้าง “อาคารพระปริยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา” และอาคารเมตตาธรรม (17/04/2557 19:11:54)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด แนะ อปท. สถานศึกษา ที่จัดทัศนศึกษาดูงาน ช่วงปิดภาคการศึกษา เลือกใช้บริการถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน (17/04/2557 19:11:03)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราดเชิญชวนข้าราชการประชาชนร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (17/04/2557 19:10:15)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด เชิญชวนประชาชนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ เข้ารับบริการจากโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (17/04/2557 19:09:19)
  (ส.ปชส.ตราด)วันที่ 6 ของการรณรงค์“ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” จังหวัดตราดปลอดจากอุบัติเหตุจราจร (17/04/2557 19:08:29)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทอดผ้าป่า 3 มิติ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม จันทบุรี (17/04/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.