FONTSIZE
ข่าวประกวดราคา
( สวท.ระยอง) เทศบาลเมืองบ้านฉาง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์)

วันที่ 4 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 455 คน)

  เทศบาลเมืองบ้านฉาง  สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ในวงเงิน 1,323,800 บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน 15 วัน
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง  ถนนสุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ถึง 17 พ.ย. 54  สอบถาม 038695-233-6 ต่อ 102,139   ดู www.banchangcity.go.th
 
 อรวิภา  ข่าว
จำนวนคนอ่าน 456 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองฯ ตราด จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์สร้างความสามัคคี (31/07/2557 21:48:35)
  (ส.ปชส.ตราด)ศาลจังหวัดตราด กำหนดจัดหลากหลายกิจกรรมในงานวันรพี 57 (31/07/2557 21:47:42)
  (ส.ปชส.ตราด)มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการผู้ว่าห่วงหัวในพื้นที่จังหวัดตราด นำร่องภาคตะวันออก (31/07/2557 21:46:41)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “แรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท้ราชินี” (31/07/2557 21:45:36)
  (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด ปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการใครติดยายกมือขึ้น เผย ทางจังหวัดมีกระบวนการติดตามผลผู้ผ่านกระบวนการบำบัดไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ คสช. (31/07/2557 21:44:18)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา (31/07/2557 15:09:35)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.