ข่าวภูมิภาคตะวันออก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เพื่อเชิดชูสถาบัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และนำรายได้ที่เหลือสบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ

วันที่ 16 พ.ย. 2554 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรีแถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง
 
           โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เพื่อเชิดชูสถาบัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และนำรายได้ที่เหลือสบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ
            วันนี้ ( 16 พ.ย. 54 ) ที่ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายจงอาชว์ โพธิสุนทร นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศจันทบุรี นายชัยรัตน์ เภกะสุต เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศจันทบุรี นายสิทธิศักดิ์ ลักคนทิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชูทิศ นายไพศาล วัฒนกูล ประธานมูลนิธิเบญจมราชูทิศ และด๊อกเตอร์มาโนช กล้องเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบัน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชุมชน นอกจากนี้จะนำรายได้ จำนวน 17,000,000 บาท สบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ ทั้งนี้โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สามารถจองที่นั่งได้ที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ราคาโต๊ะละ 3,200 บาท
 
                                      *****************************
 
         จรัล บรรยงคเสนา /ภาพ/ข่าว ( 16 พ.ย. 54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 1569 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (สผป.) กรมประชาสัมพันธ์นำสื่อมวลชนเยี่ยมโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (29/07/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมวิถีประชาธิปไตย สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (29/07/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่ สร้างสรรค์ สมานฉันท์ อุ่นรักบนตักแม่ (29/07/2557)
  (ส.ปชส.นครนายก) สหกรณ์จังหวัดนคนายก มอบปัจจัยการผลิตการเกษตรในกิจกรรม “นครนายก เมืองไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ” (29/07/2557)
  สวท.ตราด//ตราดจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเบ็ดเสร็จ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด (29/07/2557)
  สวท.ตราด//ผวจ.ตราด มอบใบรับรองสถานประกอบการที่ไม่มีแรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน (29/07/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.