ข่าวภูมิภาคตะวันออก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เพื่อเชิดชูสถาบัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และนำรายได้ที่เหลือสบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ

วันที่ 16 พ.ย. 2554 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรีแถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง
 
           โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เพื่อเชิดชูสถาบัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และนำรายได้ที่เหลือสบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ
            วันนี้ ( 16 พ.ย. 54 ) ที่ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายจงอาชว์ โพธิสุนทร นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศจันทบุรี นายชัยรัตน์ เภกะสุต เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศจันทบุรี นายสิทธิศักดิ์ ลักคนทิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชูทิศ นายไพศาล วัฒนกูล ประธานมูลนิธิเบญจมราชูทิศ และด๊อกเตอร์มาโนช กล้องเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบัน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชุมชน นอกจากนี้จะนำรายได้ จำนวน 17,000,000 บาท สบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ ทั้งนี้โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สามารถจองที่นั่งได้ที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ราคาโต๊ะละ 3,200 บาท
 
                                      *****************************
 
         จรัล บรรยงคเสนา /ภาพ/ข่าว ( 16 พ.ย. 54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 1684 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  สวท.ตราด-วัฒนธรรมตราดเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน” (31/10/2557)
  สวท.ตราด-สรรพากรพื้นที่ตราด แจงการยกเว้นและสิทธิประโยชน์ภาษีกิจการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ (31/10/2557)
  (สวท.ชลบุรี)โครงการชลประทานชลบุรี เผย 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีมวลน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก มั่นใจพร้อมรับมือหน้าแล้งปีหน้า (31/10/2557)
  (สวท.ชลบุรี)ททท.พัทยา เผย ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง 10 % จากปัญหาเศรษฐกิจและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (31/10/2557)
  (สวท.ชลบุรี)ผู้ว่าชลบุรี ย้ำร้านค้าห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามปล่อยโคมลอยเด็ดขาด (31/10/2557)
  (ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วมอบเงินช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (31/10/2557)
อ่านทั้งหมด     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.