> Share
ข่าวรับสมัคร
สวท.ตราด - อบจ.ตราดรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา

วันที่ 24 พ.ย. 2554 )

อบจ.ตราดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยครูสอนวิชาพลศึกษา ผู้ช่วยครูสอนวิชาสังคมศึกษา ผู้ช่วยบรรณารักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คน นักการภารโรงและยาม
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ตราด ในวันและเวลาราชการ หรืออสบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 039-518-000 ต่อ 11.-
จำนวนคนอ่าน 36 คน จำนวนคนโหวต 0 คน