ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - สพป.ตราด จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 25 พ.ย. 2554 )

นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดขึ้น
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและคุณธรรม จากประสบการณ์ตรงในการอยู่ค่ายพักแรม และเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นสังคมให้ผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือให้ความสำคัญกับกิจการลูกเสือยิ่งขึ้น ประกอบกับในปี 2555 เป็นปีครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย สพป.ตราด จึงจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด เข้าร่วมโครงการอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 1,400 คน
จำนวนคนอ่าน 795 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจ ประชาชนชาวตราดร่วมขบวนแห่อัญเชิญกิ๋วอ้วงฮุดโจ้วเพื่อความเป็นสิริมงคล (23/09/2557 19:25:32)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราดจัดงานตลาดนัดเกษตรธงเขียว หรือตลาดสินค้าเกษตรปลดภัย ต้อนรับเทศกาลกินเจ (23/09/2557 19:24:12)
  (ส.ปชส.ตราด)กินเจวันแรกที่จังหวัดตราดประชาชนจำนวนมากสนใจรับประทานอาหารเจตามโรงทานต่างๆ (23/09/2557 19:23:04)
  (ส.ปชส.ตราด) การค้าภายในจังหวัดตราด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ แสดงป้ายราคาสินค้า โดยเฉพาะพืชผัก และอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ (23/09/2557 19:22:04)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)เจอิ้วในจันทบุรีร่วมขบวนแห่รับเจ้า เทศกาลถือศีล กินเจ จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 127 (23/09/2557)
  (ส.ปช.ระยอง) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(ก.ธ.จ.)ระยอง จับมือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ดึงภาคทุกภาคส่วน “ร่วมเวทีเสวนา เพื่อให้ให้ทราบบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(ก.ธ.จ.)” (23/09/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.