ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - สพป.ตราด จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 25 พ.ย. 2554 )

นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดขึ้น
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและคุณธรรม จากประสบการณ์ตรงในการอยู่ค่ายพักแรม และเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นสังคมให้ผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือให้ความสำคัญกับกิจการลูกเสือยิ่งขึ้น ประกอบกับในปี 2555 เป็นปีครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย สพป.ตราด จึงจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด เข้าร่วมโครงการอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 1,400 คน
จำนวนคนอ่าน 775 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  สวท.ตราด//ผวจ.ตราด เปิดและมอบหมวกกันน็อค โครงการผู้ว่าห่วงหัว รณรงค์ให้เด็ก-เยาวชนปลอดภัยจากขับขี่จักรยานยนต์ จังหวัดแรกของภาคตะวันออก (01/08/2557)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดโครงการมัสยิดปลอดยาเสพติดเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายของคสช. (01/08/2557 16:01:20)
  ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (01/08/2557)
  (สวท.ชลบุรี)รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เผยรู้ตัวแก๊งค์ร้ายที่ปล้นรถขนเงินหน้าโลตัส เอ็กซ์เพรสสาขาหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรีแล้ว มั่นใจรวบตัวได้แน่นอน (01/08/2557)
  (สวท.ชลบุรี)ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี นำพนักงานขนเงินของบริษัทสยามแอดมินนิส เทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด มาจำลองเหตุการณ์ตอนถูกปล้นเงิน (01/08/2557)
(สวท.ชลบุรี)สมาคมพุทธสงเคราะห์ (สี่เกาะ) ทำพิธีไหว้วิญญาณไร้ญาติ พร้อมแจกข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ 4,500 ถุง เพื่อแบ่งเบาค่าครองชีพ (01/08/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.