1  
(ส.ปชส.จันทบุรี)องคมนตรี ติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.จันทบุรี (20/05/2561)
ข่าวน่าสนใจ
(ส.ปชส.สระแก้ว)เริ่มแล้วปั่นจักรยานท่องเที่ยว 9 เส้นทางแห่งการปั่นจังหวัดสระแก้ว (20/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)เปิดงาน ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี 2561 (19/05/2561)
(ส.ปชส. ฉะเชิงเทรา)รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรพร้อมเปิดตัว “บัตรเกษตรสุขใจ” ที่อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (19/05/2561 13:50:43)
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรี ลอกต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ (19/05/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบชุดนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 91 ราย (18/05/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพร้อมรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (17/05/2561)
ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 9 เส้นทางแห่งการปั่นจังหวัดสระแก้วเริ่มเส้นทางแรก 20 พฤษภาคมนี้ (17/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)ความพร้อม งาน ผลไม้จันทบุรี คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 (16/05/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (16/05/2561)
อ่านทั้งหมด     


(สวท.ตราด) - จังหวัดตราด มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (18/05/2561)
(สวท.ตราด) - เทศบาลตำบลแหลมงอบ มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 6 คูหา เลขที่ 101-101/6 กำหนดระยะการเช่า 3 ปี (18/05/2561)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/05/2561 14:36:34)
     
(สวท.ระยอง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.ระยอง รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ) (16/05/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกาศรับบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (09/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี) ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (07/05/2561)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี )สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ที่จังหวัดจันทบุรี (20/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)ผาสุก องคมนตรี เยี่ยมชมความคืบหน้า โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรี (20/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)เรือนจำจังหวัดจันทบุรี บูณาการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง (16/05/2561)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.สระแก้ว)ประเทศไทย-กัมพูชา ร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศอย่างเข้มงวด

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 )
 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ที่วัดบึงตากวน ตำบลโคกระเมียด อำเภอทมอพวก จังหวัด
บันเตียเมียนเจย คุณหญิงจู บุญเอง รองเลขาธิการกระทรวงมหาดไทย และประธานคณะกรรมาธิการสำนักงานปราบปรามการค้ามนุษย์ ของกัมพูชา นายนวม ซอพอล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย พร้อมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ส่วนฝ่ายไทย นำโดยนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายยุทธนา นุชนารถ นายอำเภอตาพระยา เป็นตัวแทนฝ่ายไทยไปร่วมพิธีในครั้งนี้ นายยุทธนา นุชนารถ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศต้นทางผ่าน
เข้ามา สำหรับการค้ามนุษย์ชาย-หญิง และเด็กโดยเฉพาะเป็นการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้อพยพหนีความยากจนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ แรงงานชาวกัมพูชา ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในไทย เข้ามาหารายได้ในไทยและหลบหนีการปราบปรามของทหาร ตำรวจ เหยื่อค้ามนุษย์ที่พบในไทยและประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ถูกบังคับหรือล่อลวงมาเพื่อบังคับใช้แรงงานหรือแสวงประโยชน์ในธุรกิจทางเพศ เหยื่อค้ามนุษย์พบในอุตสาหกรรมประมง โรงงานผลิตอาหารทะเล โรงงานผลิตเสื้อผ้าราคาถูก และงานรับใช้ตามบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการพบชายชาวพม่า กัมพูชา และไทยถูกค้าไปใช้แรงงานตามเรือประมงที่แล่นทั่วน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคนเหล่านี้อาจต้องอยู่บนเรือกลางทะเลนานหลายปีโดยไม่ได้รับค่าแรง ถูกข่มขู่ และถูกทำร้ายร่างกาย ผู้สังเกตการณ์ระบุว่าโดยทั่วๆ ไปพ่อค้ามนุษย์ (รวมถึงนายหน้าจัดหาแรงงาน) ซึ่งนำชาวต่างชาติมาค้ามนุษย์ มักทำงานคนเดียวหรือไม่ก็ทำงานเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ในขณะที่พ่อค้ามนุษย์ซึ่งหลอกคนไทยไปค้าในต่างประเทศมักทำงานเป็นกลุ่มที่เป็นทางการมากกว่า แรงงานต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย และบุคคลไร้สัญชาติมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์มากกว่า คนไทย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนยังคงเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เนื่องจากฐานะทางการเงิน ระดับการศึกษา อุปสรรคด้านภาษา และการขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิของตนเองภายใต้กฎหมายไทย เด็กจากประเทศเพื่อนบ้านบางคนถูกบังคับให้ขายดอกไม้ ขอทาน หรือทำงานรับใช้ตามบ้านในเขตตัวเมือง คนไทยที่ถูกนำไปค้าในต่างประเทศและถูกส่งตัวกลับประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนใหญ่ถูกนำไปค้าที่ประเทศบาห์เรน มาเลเซีย มัลดีฟส์ และสิงคโปร์มีแรงงานชายไทยที่เดินทางไปทำงานในฐานะแรงงานที่มีฝีมือต่ำในไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ อิสราเอล สหรัฐอเมริกา และประเทศในอ่าวเปอร์เซีย ต้องถูกบังคับใช้แรงงานและเป็นแรงงานขัดหนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา พบคนงานไทยและเขมรถูกบังคับใช้แรงงานในโรงฆ่าสัตว์ สถานที่ก่อสร้าง และฟาร์มในประเทศสวีเดน โปแลนด์ และสหรัฐอเมริกา โดยทั่วๆ ไป ผู้ชายมักตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในไทยเพื่อเป็นแรงงาน แต่ก็มีผู้หญิงและเด็กที่ถูกค้าเพื่อใช้แรงงานด้วยเช่นกัน เหยื่อจากการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศและการบังคับค้าประเวณีส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็ก การท่องเที่ยวเพื่อซื้อบริการทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญในไทยมานาน และน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ คุณหญิงจู บุญเอง รองเลขาธิการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ได้ให้ประชาชนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ ของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ กำลังดำเนินความพยายามที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลยังคงนำพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มาบังคับใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2551 และยังจัดฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เพิ่มจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการดำเนินความพยายามที่สำคัญดังกล่าว แต่ความพยายามโดยรวมของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยและกัมพูชา การบังคับค้าประเวณี ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ประเทศกัมพูชาจึงถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องถูกจับตามอง ความพยายามของรัฐบาลในการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ค่อนข้างจำกัด ยังมีรายงานและการยืนยันว่ามีเหยื่อค้ามนุษย์จำนวนมากที่ถูกแสวงหาประโยชน์ในไทยและประเทศอื่น ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น เชื่อได้ว่าหน่วยงานในการการบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชา ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ทั่วไป แต่รัฐบาลให้ความสำคัญ กลับได้มีการรายงานการสอบสวนคดีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในขณะที่ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทยและประเทศอื่นอยู่ มีขอบข่ายกว้างขวางและเป็นปัญหาที่รุนแรง แต่มีการพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศและบังคับใช้แรงงานเพียงจำนวนเล็กน้อย และมีการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์เพียงไม่กี่รายในประชากรกลุ่มเสี่ยง
จำนวนคนอ่าน 224 คน จำนวนคนโหวต 0 คน   

 


 


 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.