> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราดนำส่วนราชการพบผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่งออก พบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงาน

วันที่ 20 ธ.ค. 2554 19:30:45 )
 
(20 ธ.ค. 54) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกพบปะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ที่บริษัท กัลฟ์ โคชท คแร็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในพื้นที่ ต.หนองคันทรง อำเภอเมืองตราด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรครวมถึงความต้องการในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การนำส่วนราชการพบผู้ประกอบการเป็นการรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่อาจได้รับผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านการส่งออก ซึ่งจากการพบปะผู้ประกอบการรายนี้พบว่าไม่พบปัญหาการส่งจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลัก แต่พบปัญหาขาดการแคลนปูม้าสด ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเนื้อปูกระป๋อง ในบางช่วง ซึ่งผู้ประกอบการเองก็มีการปรับตัวไปดำเนินการผลิตเนื้อปลานิล แช่แข็ง ที่เป็นสินค้าอีกตัวที่ทำตลาดได้ดีในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานชาวไทยเข้ามาทำงานด้านนี้ เนื่องจากปัญหากลิ่น ประกอบกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายนี้ได้รับการส่งการลงทุนจากบีโอไอ จึงต้องมีการจ้างงานคนไทยเข้าทำงาน อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมพบปะภาคอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ทางจังหวัดได้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงในเรื่องของกฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนมาตรการและแนวทางช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของภาครัฐที่เอื้อให้เกิดการลงทุนในระดับพื้นที่ /....
จำนวนคนอ่าน 149 คน จำนวนคนโหวต 0 คน