ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) สมาคมชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรีประชุมสมาชิกหลังราคาลำไยตก ชี้แจงสาเหตุจากผลผลิตมาก เร่งปรับกลยุทธ์เน้นคุณภาพกระจายผลผลิตไปต่างประเทศ

วันที่ 27 ธ.ค. 2554 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

ชาวสวนลำไยประชุมใหญ่สมาชิกวางแผนแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
 
               สมาคมชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรีประชุมสมาชิกหลังราคาลำไยตก ชี้แจงสาเหตุจากผลผลิตมาก เร่งปรับกลยุทธ์เน้นคุณภาพกระจายผลผลิตไปต่างประเทศ
 
               ที่หอประชุมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาลัย ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีนายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีศรีประกาย นายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี และนายอำนาจ จันทรส เลขาสมาคมฯ นำคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี กว่า 500 คน ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง โดยผลิตลำไยของจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกมากบริเวณอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน มีการซื้อขายลดลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20 บาท จากเดิมที่เคยขายได้ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท ทั้งนี้นายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีได้ชี้แจงสมาชิก ถึงสาเหตุที่ลำไยราคาลดลงในช่วงนี้เนื่องจากผลผลิตมีจำนวนมากเพราะเกษตรกรเร่งผลผลิตให้ออกจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ประกอบกับผลผลิตลำไยตามฤดูกาลของภาคเหนือก็ทยอยออกสู่ตลาด จึงทำให้ราคาลดลง อย่างไรก็ตามในการซื้อผลผลิตล่วงหน้าที่จะส่งไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ในส่วนของล้งรับซื้อผลไม้ส่งออกได้ทำสัญญาซื้อ – ขายล่วงหน้ากับเกษตรกรและมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิดลกรัมละ 30 บาทแล้ว ส่วนปัญหาอื่น ๆ ของสมาชิกชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี อาทิ ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเร่งดอก เร่งผลที่มีราคาสูงขึ้น ทางสมาคมจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐบาล ผ่านทางจังหวัด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรี ต่อไป
 
                                        ***************************
 
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 27 ธ.ค.54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 866 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(ส.ปชส.สมุทรปราการ) ปากน้ำรับสมัครบุคลเข้ารับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (20/08/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ให้บริการเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ตำบลเกาะช้างใต้ (20/08/2557 18:52:11)
  (ส.ปชส.ตราด) ตำรวจน้ำ ร่วม หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนที่ 1 ฉก.นย. ตราด ตรวจยึดไม้พยูงอยู่ใต้ท้องเรือประมงเกยตื้น คาดเป็นขบวนการลักลอบส่งออกไม้พยูงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (20/08/2557 18:50:22)
  (ส.ปชส.ตราด)ผู้ตรวจฯ สำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จ.ตราด ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ และการพัฒนาการผลิตตลาดยางพารา (20/08/2557 18:49:12)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)กฟผ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่องที่ 1-5) (20/08/2557)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)โครงการตรวจหามะเร็งลำไส้ด้วยกล้องเทิดพระเกียรติฯ (20/08/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.