ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) สมาคมชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรีประชุมสมาชิกหลังราคาลำไยตก ชี้แจงสาเหตุจากผลผลิตมาก เร่งปรับกลยุทธ์เน้นคุณภาพกระจายผลผลิตไปต่างประเทศ

วันที่ 27 ธ.ค. 2554 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

ชาวสวนลำไยประชุมใหญ่สมาชิกวางแผนแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
 
               สมาคมชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรีประชุมสมาชิกหลังราคาลำไยตก ชี้แจงสาเหตุจากผลผลิตมาก เร่งปรับกลยุทธ์เน้นคุณภาพกระจายผลผลิตไปต่างประเทศ
 
               ที่หอประชุมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาลัย ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีนายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีศรีประกาย นายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี และนายอำนาจ จันทรส เลขาสมาคมฯ นำคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี กว่า 500 คน ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง โดยผลิตลำไยของจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกมากบริเวณอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน มีการซื้อขายลดลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20 บาท จากเดิมที่เคยขายได้ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท ทั้งนี้นายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีได้ชี้แจงสมาชิก ถึงสาเหตุที่ลำไยราคาลดลงในช่วงนี้เนื่องจากผลผลิตมีจำนวนมากเพราะเกษตรกรเร่งผลผลิตให้ออกจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ประกอบกับผลผลิตลำไยตามฤดูกาลของภาคเหนือก็ทยอยออกสู่ตลาด จึงทำให้ราคาลดลง อย่างไรก็ตามในการซื้อผลผลิตล่วงหน้าที่จะส่งไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ในส่วนของล้งรับซื้อผลไม้ส่งออกได้ทำสัญญาซื้อ – ขายล่วงหน้ากับเกษตรกรและมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิดลกรัมละ 30 บาทแล้ว ส่วนปัญหาอื่น ๆ ของสมาชิกชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี อาทิ ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเร่งดอก เร่งผลที่มีราคาสูงขึ้น ทางสมาคมจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐบาล ผ่านทางจังหวัด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรี ต่อไป
 
                                        ***************************
 
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 27 ธ.ค.54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 925 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)มชด.1 กองทัพเรือ จับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนามพร้อมลูกเรือ ลักลอบเข้าทำประมงในเขตน่านน้ำไทย ด้านจังหวัดตราด เป็นลำที่สองของสัปดาห์นี้ (30/10/2557 17:29:06)
  (ส.ปชส.ตราด)ผู้บังคับหมวดเรือลาดตะเวณชายแดน เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล มชด.1 และฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด (30/10/2557 17:28:12)
  (ส.ปชส.ตราด)พบหนุ่มพิการเมืองตราด ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ปลูกผักขาย อยู่ได้อย่างพอเพียง (30/10/2557 17:26:25)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราดเชิญชวนผู้สนใจเสนอรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น 16 สาขาเข้ารับรางวัลเนื่องในวันสตรีแห่งชาติ (30/10/2557 17:24:50)
  (ส.ปชส.จันทบุรี) ผู้ว่านำส่วนราชการเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ฯอ่าวคุ้งกระเบน ขยายผลสู่ประชาชน (30/10/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี) จังหวัดจันทบุรีประชุมหัวหน้าส่วนนอกสถานที่ สร้างความแปลกใหม่ในการบริหารราชการ (30/10/2557)
อ่านทั้งหมด     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.