ข่าวรับสมัคร
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 9 เม.ย. 2561 11:50:44 (จำนวนคนอ่าน 139 คน)
กมลวรรณ / ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

 จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561  ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 18 ถนนจุลละนันทน์  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 กลุ่มนโยบายและแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 – 23 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 512526

จำนวนคนอ่าน 140 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.