FONTSIZEข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.ระยอง รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)

วันที่ 16 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 347 คน)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.ระยอง ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง  ตั้งอยู่เลขที่ 086/13 ถนนตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
    สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆด้านสารสนเทศ ติดต่อสมัครที่ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน งานบริหารงานบุคคล  โทร. 038-616-434 ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 348 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.