FONTSIZEข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง รับสมัคร พนักงาน 2 อัตรา

วันที่ 22 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 493 คน)

 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง รับสมัคร พนักงาน 2 อัตรา 1 ตำแหน่งพี่เลี้ยง 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  รับสมัคร 21-25 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ สอบถามที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจ.ระยอง เลขที่ 318 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง สอบถามโทร. 038-684-102  ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 494 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.