FONTSIZEข่าวรับสมัคร
สวท.ระยอง/สำนักงานคุมประพฤติจ.ระยอง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 967 คน)

สำนักงานคุมประพฤติจ.ระยอง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับในระหว่างวันที่ 1-22 มิถุนายน 2561 ติดต่อที่ สำนักงานคุมประพฤติจ.ระยอง อาคารศูนย์ราชการ จ.ระยอง ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  สอบถามที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 038-694-115-6
จำนวนคนอ่าน 968 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.