ข่าวประกวดราคา
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจัดประมูลให้มีผู้ให้บริการจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารตามสั่ง

วันที่ 5 ก.ค. 2561 15:42:43 (จำนวนคนอ่าน 592 คน)
กมลวรรณ / ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะจัดประมูลให้มีผู้ให้บริการจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารตามสั่ง ภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการในราคาที่เป็นธรรม ผู้ประกอบการหรือบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นแบบคำร้องขอจำหน่ายอาหาร ได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 038 – 981659 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 593 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.