ข่าวประชาสัมพันธ์
(ส.ปชส.จันทบุรี)ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

วันพรุ่งนี้ วันพุธที่ 11 ก.ค.61 เวลา 09.30 น.ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะจะเดินทางมาตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงานของจังหวัดจันทบุรี ในประเด็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โครงการไทยนิยมยั่งยืน และเรื่องร้องเรียนของจังหวัด พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 / 2561
จำนวนคนอ่าน 210 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.