ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ชบ)กอ.รมน. ชลบุรี จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )

กอ.รมน. ชลบุรี จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

       วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 พลตรี ทัศไนย  ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีฝ่ายทหาร เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ  โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

       กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2 สำนักจัดการทัพยากรป่าไม้ที่9 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พลังงานจังหวัดชลบุรี นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร” และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ รู้จักการทำงานร่วมกัน และเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นเครือข่ายมวลชนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ในการร่วมปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

จำนวนคนอ่าน 131 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.