ข่าวรับสมัคร
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วรับสมัครร้านค้าและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )
 

นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า  กระทรวงพานิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย จำกัด( มหาชน)ดำเนินโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)”ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในระยะที่ 2 จากที่ได้มีการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC ซึ่งจังหวัดสระแก้ว มีร้านค้าได้รับพิจารณาติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC จำนวน 168 ราย  สำหรับดำเนินการในระยะที่ 2 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

             ขอเชิญร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ความครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะมีการรับรองการมีตัวตนของร้านค้าและมีการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง ได้รับหนังสืออนุญาต  หรือเอกสารหลักฐานที่ออกโดยส่วนราชการ หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดหรือผู้บริหารตลาด

               ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  โทรศัพท์/โทรสาร 0 3742 5017 (สุดาขวัญ/พิมพ์/12/7/61)

จำนวนคนอ่าน 288 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.