ข่าวรับสมัคร
(ส.ปชส.สระแก้ว)คปภ.สระแก้วส่งเสริมเยาวชนช่วยเหลือสังคม เสริมการเรียนรู้ ตามโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน ประจำปี 2561

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )
 

นางพร้อมพรรณ ดีเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำปับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการดำเนินงานโครงการยุวชนประกันภัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ด้านการประกันภัยแก่เยาวชน  เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ โดยเห็นประโยชน์ของการประกันภัย ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของการประกันภัยและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้- 13 กรกฎาคม  2561 แบ่งประเภทการประกวด คือ โรงเรียน/สถานศึกษา/คณะครู-อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน รูปแบบทั้งเพลง หรือละครสั้น/หนังสั้น โดยผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัลหรือทุนการศึกษา  พร้อมเกียรติบัตร โดยหาผู้ชนะเลิศเข้าเป็นตัวแทนประกวด ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตามลำดับ

          ขอเชิญโรงเรียนและเยาวชนที่อยู่ในโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 037-425015-5 (สนธยา/ข่าว/12/7/61)

จำนวนคนอ่าน 1020 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.