ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.สระแก้ว)ขอเชิญชาวสระแก้วร่วมส่งใจเชียร์การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )
 

นายรณรงค์ นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า กรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ ระดับประเทศในงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี  2561  ในวันที่  13-15 กรกาคม  2561 ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การประกวดประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONEและจัดบูธนิทรรศการ  ซ่งจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ของจังหวัดสระแก้ว ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบสู่การตัดสินระดับประเทศ ปี 2561 จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ การแสดงประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร (จังหวัดสระแก้ว ลำดับที่ 18) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าเกษมพิทยา,บ้านไผ่งาม,บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก (จำกัด) มหาชน และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และร่วมรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

          ขอเชิญชาวสระแก้วร่วมชมและส่งกำลังใจเชียร์การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 วันที่  13-15 กรกาคม  2561 ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน (สนธยา/ข่าว/12-7-61)

จำนวนคนอ่าน 310 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.