ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.สระแก้ว)ภาคเอกชน “สานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียน ตชด.ไทย ณ โรงเรียน ตชด.ทุ่งกบินทร์ และโรงเรียน ตชด.วังสีทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )
 

นางสาวจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่าย CSR   และประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า  ได้ดำเนินการจัดทำ "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน มอบอาหารสัตว์น้ำ และแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงโดยใช้อาหารสัตว์น้ำของบริษัทไทยลักซ์ฯ จำนวน 207 โรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการในปี 2560 จำนวน 23 โรงเรียนต้นแบบ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ และได้ดำเนินการส่งมอบอาหารเสร็จสิ้นแล้ว และในปี 2561 นี้ เป็นปีที่ 2 ในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้มีแผนการจัดมอบอาหารสัตว์น้ำในโครงการฯ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

             ทั้งนี้ ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือก โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ และ โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารปลา จากบริษัทไทยลักซ์ฯ ตามโครงการ "สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ในปีนี้ โดยคณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

                  บริษัทฯ ขอเชิญผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมทำข่าว และร่วมกิจกรรมโครงการ "สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ และ โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป โดยพร้อมเพรียงกัน  (สนธยา /ข่าว/12 ก.ค.61)

จำนวนคนอ่าน 288 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.