(สวท.ระยอง) (23/09/2561) 

 
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วเปิดตลาดและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ลูกค้าได้ร่วมขี่ควายชมทุ่งและจับจ่ายสินค้าในรูปแบบ Farm Outlet ที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว (22/09/2561) 

 
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรี เดินหน้า แก้ปัญหาขยะ ส่วนราชการนำร่องลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม (22/09/2561) 

 
( ส.ปชส.จันทบุรี ) แม่บ้านมหาดไทย จันทบุรีแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม (21/09/2561) 

 
(ส.ปชส.ชบ) ผู้ว่าฯ ชลบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี (21/09/2561) 

(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่4/2561 (20/09/2561 16:18:35) 

 
(ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี มอบของให้กำลังใจ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (20/09/2561) 

 
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้ง 4 เวที ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (20/09/2561) 

 
(ส.ปชส.จันทบุรี ) เลี้ยงเกษียณ หัวหน้าส่วน (20/09/2561) 

 
(ส.ปชส.ชบ)สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน เปิดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ (20/09/2561) 

อ่านทั้งหมด     


ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศผู้ชนิการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (21/09/2561 15:01:17)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาซื้อเรือพอนทูนเหล็กแบบแยกประกอบ 2 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/09/2561 14:56:08)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (21/09/2561 14:44:33)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี)สนง.บริหารเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รับคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (21/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)สภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประกาศหารายชื่อที่เหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดี (21/09/2561)
สวท.ระยอง/ สำนักงานจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง (20/09/2561)
     
(ส.ปชส.สระแก้ว)สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (21/09/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วขอเชิญชวนร่วมบริจาควีลแชร์สำหรับผู้พิการ (19/09/2561)
(สวท.ระยอง) สำนักงาน คปภ.จังหวัดระยองแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (18/09/2561)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.สระแก้ว)รายงานพิเศษ“ไทยได้เลื่อนอันดับสู่เทียร์ 2 รณรงค์ให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตาม พรบ.แรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560”

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )
 

การใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลประเทศไทย ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์และสร้างจิตสำนึก แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560" ซึ่งขณะนี้ทำให้สถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการหลอกลวงหรือการค้ามนุษย์ของประเทศไทยดีขึ้น

โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ tip Report ประจำปี 2018 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้มีการปรับสถานะของประเทศไทยขึ้นเป็นระดับเทียร์ 2 หรือ ประเทศที่มีความพยายามอย่างเห็นได้ชัด ที่จะพัฒนาให้ถึงระดับมาตรฐาน ซึ่งดีขึ้นกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ 2 เฝ้าระวัง หรือประเทศที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายงานระบุว่าประเทศไทยและปากีสถาน ซึ่งได้รับการเลื่อนระดับมาอยู่ที่เทียร์ 2 เป็นประเทศที่มีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญ ที่จะจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ภายในประเทศโดยไทยอยู่ในสถานะที่ 2 เฝ้าระวังเป็นเวลา 2 ปี ขณะที่ประเทศปากีสถานอยู่ในสถานะ 2 เฝ้าระวังเป็นเวลา 4 ปีก่อนที่จะถูกปรับขึ้นมาเป็นเทียร์ 2 ในปีนี้ ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้เมียนมา อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ที่เลวร้ายที่สุด และได้ปรับอันดับของบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและปาปัวนิวกินี ลงไปอยู่อันดับเทียร์ 3 ด้วย

จากการที่ประเทศไทย ได้รับการเลื่อนระดับมาอยู่ที่เทียร์ 2 แนวทางปฏิบัติที่ต้องให้ไปอยู่ในอันดับที่ 1 หรือหลุดพ้นจาการจัดอันดับคือการปฏิบัติตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งมีขั้นตอนปฎิบัติ การดำเนินการขอแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท ดังนี้

1. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไม่มีเอกสารใดๆ /แรงงานต่างด้าวมีหนังสือเดินทาง มีวีซ่าแต่หมดอายุ /แรงงานด่าวด้าวมีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช้ Non-Immigrant L-A หรือใช่แต่หมดอายุ ข้อปฏิบัติ นายจ้างสามารถติดต่อขอนำเข้าแรงงานตามข้อตกลงระหว่างรัฐ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-10 โดยดำเนินการเองหรือจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเข้า กรณีแรงงานมีหนังสือเดินทางจะดำเนินการได้ง่ายกว่ากรณีไม่มีหนังสือเดินทาง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษ

2.แรงงานต่างด้าวถือบัตรสีชมพูยังไม่หมดอายุ นายจ้างตรงตามบัตรฯและแรงงานต่างด้าวมีหนังสือเดินทางชั่วคราว มีใบอนุญาตทำงาน มีวีซ่า แต่ใกล้หมดอายุ ข้อปฏิบัติ นำไปตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติ 5 จังหวัด (สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,ระนอง,เชียงราย,ตาก) ขอวีซ่า ณ ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ขอใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด/ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-10 แรงงานจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศและอนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม  2563

3. แรงงานต่างด้าวมีหนังสือเดินทางถาวร มีใบอนุญาตทำงาน มีวีซ่า แต่ใกล้หมดอายุ ให้ปฏิบัติดังนี้ ต่ออายุหนังสือเดินทาง ณ สถานกงสุลประเทศต้นทางที่อยู่ในประเทศไทย ขอวีซ่า ณ ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ ขอใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจังหวัด /สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-10

4.แรงงานต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ยังไม่หมดอายุ แต่นายจ้างไม่ตรงตามบัตรฯ ข้อปฏิบัติ ติดต่อขอเปลี่ยนนายจ้าง ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด /สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-10 และไปตรวจสัญชาติ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษ

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วน๑๖๙๔ หรือ www.DOE.go.th สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว โทร 037-425-020 -1

         ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว/รายงาน 12 กรกฎาคม 2561

จำนวนคนอ่าน 90 คน จำนวนคนโหวต 0 คน   

 


 


 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.