1  
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำข้าราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (23/07/2561 14:58:09)
ข่าวน่าสนใจ
(ส.ปชส.จันทบุรี ) (23/07/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ด้วยการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่เสียหายจากวาตภัย (22/07/2561 20:41:22)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมสร้างฝายมีชีวิตบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (22/07/2561 20:21:13)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำ ดีด้วยหัวใ จ กฟภ. ดูแลช้างป่า เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (22/07/2561 20:16:31)
(ส.ปชส.ชบ) กสจ. จัดสัมมนาพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออก (20/07/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดกิจกรรม “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา” สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (20/07/2561 05:06:19)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรอบที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ (20/07/2561 04:52:35)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯแปดริ้ว นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร แบบวิถีชนคนฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกิจกรรมทางศาสนา สืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรและมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม (20/07/2561 12:56:22)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์การภาครัฐ (19/07/2561)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ระยอง/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด502 รายการ (19/07/2561)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์พื้นที่ภายในอาคาร โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (18/07/2561 14:29:38)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.3028 บ้านปากคลองท่าลาด – บ้านราชสาส์น อำเภอราชสาส์น (18/07/2561 14:28:19)
     
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคนขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (16/07/2561 11:00:22)
(ส.ปชส.สระแก้ว)คปภ.สระแก้วส่งเสริมเยาวชนช่วยเหลือสังคม เสริมการเรียนรู้ ตามโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน ประจำปี 2561 (12/07/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 (12/07/2561)
     
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วงดดื่มสุราทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษาปี2561 (23/07/2561)
(ส.ปชส.จันทบุุรี ) จ.จันทบุรีจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” (18/07/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรี จัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (18/07/2561)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.สระแก้ว)รายงานพิเศษ“ไทยได้เลื่อนอันดับสู่เทียร์ 2 รณรงค์ให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตาม พรบ.แรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560”

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )
 

การใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลประเทศไทย ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์และสร้างจิตสำนึก แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560" ซึ่งขณะนี้ทำให้สถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการหลอกลวงหรือการค้ามนุษย์ของประเทศไทยดีขึ้น

โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ tip Report ประจำปี 2018 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้มีการปรับสถานะของประเทศไทยขึ้นเป็นระดับเทียร์ 2 หรือ ประเทศที่มีความพยายามอย่างเห็นได้ชัด ที่จะพัฒนาให้ถึงระดับมาตรฐาน ซึ่งดีขึ้นกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ 2 เฝ้าระวัง หรือประเทศที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายงานระบุว่าประเทศไทยและปากีสถาน ซึ่งได้รับการเลื่อนระดับมาอยู่ที่เทียร์ 2 เป็นประเทศที่มีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญ ที่จะจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ภายในประเทศโดยไทยอยู่ในสถานะที่ 2 เฝ้าระวังเป็นเวลา 2 ปี ขณะที่ประเทศปากีสถานอยู่ในสถานะ 2 เฝ้าระวังเป็นเวลา 4 ปีก่อนที่จะถูกปรับขึ้นมาเป็นเทียร์ 2 ในปีนี้ ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้เมียนมา อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ที่เลวร้ายที่สุด และได้ปรับอันดับของบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและปาปัวนิวกินี ลงไปอยู่อันดับเทียร์ 3 ด้วย

จากการที่ประเทศไทย ได้รับการเลื่อนระดับมาอยู่ที่เทียร์ 2 แนวทางปฏิบัติที่ต้องให้ไปอยู่ในอันดับที่ 1 หรือหลุดพ้นจาการจัดอันดับคือการปฏิบัติตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งมีขั้นตอนปฎิบัติ การดำเนินการขอแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท ดังนี้

1. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไม่มีเอกสารใดๆ /แรงงานต่างด้าวมีหนังสือเดินทาง มีวีซ่าแต่หมดอายุ /แรงงานด่าวด้าวมีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช้ Non-Immigrant L-A หรือใช่แต่หมดอายุ ข้อปฏิบัติ นายจ้างสามารถติดต่อขอนำเข้าแรงงานตามข้อตกลงระหว่างรัฐ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-10 โดยดำเนินการเองหรือจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเข้า กรณีแรงงานมีหนังสือเดินทางจะดำเนินการได้ง่ายกว่ากรณีไม่มีหนังสือเดินทาง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษ

2.แรงงานต่างด้าวถือบัตรสีชมพูยังไม่หมดอายุ นายจ้างตรงตามบัตรฯและแรงงานต่างด้าวมีหนังสือเดินทางชั่วคราว มีใบอนุญาตทำงาน มีวีซ่า แต่ใกล้หมดอายุ ข้อปฏิบัติ นำไปตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติ 5 จังหวัด (สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,ระนอง,เชียงราย,ตาก) ขอวีซ่า ณ ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่/ขอใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด/ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-10 แรงงานจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศและอนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม  2563

3. แรงงานต่างด้าวมีหนังสือเดินทางถาวร มีใบอนุญาตทำงาน มีวีซ่า แต่ใกล้หมดอายุ ให้ปฏิบัติดังนี้ ต่ออายุหนังสือเดินทาง ณ สถานกงสุลประเทศต้นทางที่อยู่ในประเทศไทย ขอวีซ่า ณ ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ ขอใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจังหวัด /สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-10

4.แรงงานต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ยังไม่หมดอายุ แต่นายจ้างไม่ตรงตามบัตรฯ ข้อปฏิบัติ ติดต่อขอเปลี่ยนนายจ้าง ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด /สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-10 และไปตรวจสัญชาติ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษ

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วน๑๖๙๔ หรือ www.DOE.go.th สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว โทร 037-425-020 -1

         ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว/รายงาน 12 กรกฎาคม 2561

จำนวนคนอ่าน 30 คน จำนวนคนโหวต 0 คน   

 


 


 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.