ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัด เปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 12 ก.ค. 2561 16:38:01 (จำนวนคนอ่าน 333 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 วันนี้ (12 ก.ค.61) ที่บริเวณพื้นที่เขายายหมาน้อย ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์  เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ พลังมวลชนจำนวนมากให้การต้อนรับ  ซึ่งกองกำลังบูรพา และชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13 หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โอกาสนี้เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัดมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้แทนมวลชน และสถานศึกษา  ก่อนร่วมกล่าวคำปฏิญาณ และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพื้นที่ 55 ไร่  เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี  และสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรอบป่าเกิดความรัก หวงแหนและเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของผืนป่า โดยการเสริมสร้างพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมถูกทำลายให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
   เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัด กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีความห่วงใยและอุทิศกำลังพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในเรื่องของการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเชื่อมั่นว่าในปัจจุบันสังคมไทยเราได้ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ถูกทำร้ายดังจะเห็นได้จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชนประสานความร่วมมือและผนึกพลังกันร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้คนไทยทั่วทั้งประเทศหันมาร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนต่อต้านการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและที่สำคัญต้องการให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดซึ่งถือเป็นป่าที่ราบต่ำขนาดใหญ่ผืนเดียวที่ยังคงสภาพเหลืออยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกที่มีอาณาเขตครอบคลุมติดต่อถึง 5 จังหวัด เป็นผืนป่าต้นน้ำลำธารที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
*************************
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
จำนวนคนอ่าน 334 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.