ข่าวรับสมัคร
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคนขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่

วันที่ 16 ก.ค. 2561 11:00:22 (จำนวนคนอ่าน 829 คน)
กมลวรรณ / ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคนขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)       ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ  สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 981622 ต่อ 11

จำนวนคนอ่าน 830 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.