ข่าวรับสมัคร
(ส.ปชส.สระแก้ว)พมจ.สระแก้ว รับสมัครบุคลากรอบรม “หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุกรมอนามัย ๒๔๐ ชั่วโมง”

วันที่ 11 ส.ค. 2561 )
 

          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำหนดจัดอบรมโครงการ ""หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุกรมอนามัย ๒๔๐ ชั่วโมง” ใช้หลักสูตรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมุ่งหวัดให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีและถูกต้อง โดยจัดอบรมเพียง ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร ๐๓๗-๔๒๕๐๖๘-๙ หรือ http://bkkthon.ac.th (สนธยา/ข่าว/๑๑ ส.ค.๖๑)

จำนวนคนอ่าน 323 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.