ข่าวรับสมัคร
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 1 อัตรา

วันที่ 14 ส.ค. 2561 15:55:53 (จำนวนคนอ่าน 460 คน)
กมลวรรณ / ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320  บาท 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเดิม) ชั้น 3 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 514375
จำนวนคนอ่าน 461 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.