ข่าวรับสมัคร
(ส.ปชส.สระแก้ว)สำนักงานธนารักษ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว อัตรา1อัตรา

วันที่ 17 ส.ค. 2561 )
ประจัก/ส.ปชส.สระแก้ว

สำนักงานธนารักษ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว อัตรา1อัตรา ในตำแหน่ง นายช่างสำรวจ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11.500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1.785 บาทผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้วชั้น 1ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 16 สิหาคม 2561 ถึง 24 สิหาคม2561 ในเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์037425099 -037425098

จำนวนคนอ่าน 377 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.