ข่าวรับสมัคร
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการตรวจสอบบัญชี)

วันที่ 23 ส.ค. 2561 09:55:46 (จำนวนคนอ่าน 519 คน)
กมลวรรณ / ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการตรวจสอบบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้างตามกรองอัตราพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563) และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา เลขที่ 217/2 ถนนพระยาศรีสุนทร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 512466  ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 – 4 กันยายน 2561  ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.)

จำนวนคนอ่าน 520 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.