FONTSIZEข่าวรับสมัคร
สวท.ระยอง/ขอเชิญอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ

วันที่ 10 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 400 คน)

โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 จ.ระยอง
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อัดแน่นไปด้วยสาระและได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวแบบมืออาชีพ
 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2561
ณ  โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
จังหวัดระยอง

หัวข้อการบรรยาย "ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ประกาศ และเทคนิคการเขียนข่าวและการจัดรายการเบื้องต้น” โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ
หัวข้อการบรรยาย "มาตรฐานการใช้ภาษา” โดย อาจารย์วิภาดา ปรรณารม
หัวข้อการบรรยาย วิชา "การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกาศ”
โดย ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ   และ  อาจารย์ตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ

รับสมัครจำนวนจำกัด
ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและส่งกลับมาที่
Email : pim.uptowork@gmail.com
Fax : 02-9444699
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-3343477 , 093-9393241 , 080-0999098  
*********  หมายเหตุ  เนื่องจากรับสมัครจำนวนจำกัด ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น  ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนคนอ่าน 401 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.