FONTSIZEข่าวรับสมัคร
สวท.ระยอง/เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครพนักงาน

วันที่ 20 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 255 คน)

เทศบาลตำบลเนินพระ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา

ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.ย.61 และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ก.ย.61 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-623970-71


จำนวนคนอ่าน 256 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.