ข่าวรับสมัคร
(ส.ปชส.จันทบุรี)สภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประกาศหารายชื่อที่เหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดี

วันที่ 21 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 474 คน)
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ประกาศหารายชื่อที่เหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี   วันรับสมัคร ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมประวัติโดยละเอียดเพื่อประกอบการพิจรณา ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 – 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ผู้ที่สนใจสมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี   ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 

จำนวนคนอ่าน 475 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.