FONTSIZEข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร รับสมัครงาน 13 ตำแหน่ง

วันที่ 24 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 452 คน)

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร รับสมัครงาน 13 ตำแหน่ง  ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่ งานบุคลากร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชาดำริ 33 ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2561 ระหว่าง 08.30-16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562 รับสมัคร 13 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา  นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  เจ้าหน้าบริการสื่อ 1 อัตรา เจ้าหน้าเกษตร 3 อัตรา เจ้าหน้าธุรการ 1 อัตรา คนสวน 1 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา ยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา  สอบถามที่ กลุ่มอำนวยการ โทร. 038-343-610 และ 038-343-609
จำนวนคนอ่าน 453 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.