ข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) กยศ.รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา

วันที่ 29 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 200 คน)

กยศ"เปิดรับสมัครสอบ จนท.บริหารหนี้สิน50อัตรา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ทางอีเมล์ และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ต.ค.นี้
จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.22 น.


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีตำแหน่งดังนี้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้สิน 50 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี

สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ประกาศผลสอบ.com หรือ คลิกที่นี่  ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2561 ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ หรือ สมัครทางอีเมล์ โดยส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทาง อีเมล์ hrslf@studentloan.or.th ภายใน 24.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561.
... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/673991
จำนวนคนอ่าน 201 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.