ข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) บริษัท แม็กซีส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

วันที่ 1 พ.ย. 2561 )

 บริษัท แม็กซีส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ตั้งอยูที่ 300/1 ตำบลตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ประกอบด้วย ล่ามภาษาจีน 2 อัตรา
หัวหน้าทดลอง 3 อัตรา หัวหน้าทดลอง 1 อัตรา ผู้จัดการแผนกวิศวกร 1 อัตรา และพนักงานอื่นๆอีกหลายอัตรา ติดต่อสอบถามที่ โทร. 038-955856 ต่อ 8135 มีสวัสวดิการต่างๆมากมาย
จำนวนคนอ่าน 147 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.