FONTSIZEข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) สำนักงาน กกต.ประจำจ.ระยอง ประกาศรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.

วันที่ 5 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)

สำนักงาน กกต.ประจำจ.ระยอง ประกาศรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ส.ว. ตามกฏหมายใหม่ รับสมัคร 26-30 พ.ย. 2561 รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
16 ธันวาคม 2561 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอ
22 ธันวาคม 2561 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) ระดับจังหวัด
27 ธันวาคม 2561 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับประเทศ
    ***** ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ขอรับเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักทะเบียนอำเภอที่ประสงค์จะสมัครก่อนยื่นใบสมัครในวันที่สมัคร
     จัดทำโดย กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง  ศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) อาคารหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร ตำบลท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 038-618-916-7 โทรสาร 038-617224 Facebook - กกต.ระยองฮิ
จำนวนคนอ่าน 130 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.