FONTSIZEข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) จำกัด รับสมัครงาน

วันที่ 6 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง โทร. 038-869192  รับสมัคร วิศวกรฝ่ายผลิต 3 อัตรา  วิศวกรซ่อมบำรุง 2 อัตรา วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สอบถามโทร. 038-869192
จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.