FONTSIZEข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

วันที่ 7 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 248 คน)

 บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ประเภทกิจการ รับเหมาซ่อมบำรุง 64/31 ม.4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลปลวกแดง จ.ระยอง โทร. 038-9554306 รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา ได้แก่ ช่างเทคนิค 5 อัตรา  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ 4 อัตรา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา
สอบถามโทร. 038-9554306
จำนวนคนอ่าน 249 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.