FONTSIZEข่าวรับสมัคร
สวท.ระยอง/สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าตุลาการ"

วันที่ 27 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าตุลาการ"  ก้าวเพื่อค้นหาตัวตนบนเส้นทางสายวิชาชีพนักกฎหมายกับ "ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าตุลาการ” 
รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2562 เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็น การศึกษาดูงานศาลยุติธรรม และแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมาย โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://tk.coj.go.th

เยาวชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iprd.coj.go.th และ เพจเฟซบุ๊ค "ค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2513 5627, 
0 2541 2329 ในวันและเวลาราชการ

#ต้นกล้าตุลาการ #ค่ายต้นกล้าตุลาการ #TonKlaTulakan

จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.